VIP NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D 4N
VIP NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D 4N
ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 74,900 บาท
รหัสทัวร์ ์NZ-01
ระยะเวลา 6วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) [ - / - / - ]
  Day 2 : อ็อคแลนด์ ชมเมือง - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านควีนส์ สตรีทช้อปปิ้ง - นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต [ - / L / D ]
  Day 3 : อ็อคแลนด์ - มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิตและฟาร์ม -โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ [ B / L / D ]
  Day 4 : โรโตรัว - เรนโบว์ สปริงส์ - อโกรโดม - ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว [ B / L / D ]
  Day 5 : โรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ [ B / L / D ]
  Day 6 : อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
74,900
68,900
64,900
60,900
9,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X