VIP NEW ZEALAND NORTH - SOUTH ISLAND 8D 6N
VIP NEW ZEALAND NORTH - SOUTH ISLAND 8D 6N
ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 116,900 บาท
รหัสทัวร์ NZ-04
ระยะเวลา 8วัน 6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ - อ็อคแลนด์ [ - / - / - ]
  Day 2 : อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ [ - / L / D ]
  Day 3 : โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - อโกรโดม ฟาร์ม - เรนโบว์ สปริงส์ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ชมเมืองอ็อคแลนด์ [ B / L / D ]
  Day 4 : อ็อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมอาหารค่ำ [ B / L / D ]
  Day 5 : ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวล - ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค [ B / L / D ]
  Day 6 : ดะนีดิน - โอมาราม่า - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - แอชเบอร์ตั้น [ B / L / D ]
  Day 7 : แอชเบอร์ตั้น - อะคารัว ล่องเรือชมโลมา - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง [ B / L / D ]
  Day 8 : ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
116,900
105,900
92,900
87,900
17,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X