VIP JAPAN TOHOKU SAKURA JAPAN ALPS TOKYO 7 วัน 5 คืน
VIP JAPAN TOHOKU SAKURA JAPAN ALPS TOKYO 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-37
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 26 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ –อุชิคุ ไดบุทสึ– สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค – ออนเซน [ - / L / D ]
  Day 3 : ชมซากุระ ณ ฮานามิยามะ - ปราสาทสึรุกะ – ชมซากุระ ณ สวนสึทสึจิงะโอคะ– ช้อปปิ้งอิจิบังโจ [ B / L / D ]
  Day 4 : หุบเขาเกบิเค – ฮิราอิซูมิ –วัดทักโกะยุ โนะ อิวายะ – วัดชูชอนจิ – ฮะนะมะกิ – ออนเซน [ B / L / D ]
  Day 5 : กำแพงหิมะ Hachimantai Aspite Line – นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองโตเกียว [ B / L / D ]
  Day 6 : วัดอาซะกุสะ –ชินจูกุ – ห้างอิออน [ B / - / - ]
  Day 7 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 26 เม.ย. 61
65,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X