VIP JAPAN FANCY TOHOKU IN AUTUMN 7 วัน 4 คืน
VIP JAPAN FANCY TOHOKU IN AUTUMN 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-76
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 19 - 25 ต.ค. 61 วันปิยะมหาราช / 24 - 30 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินฮาเนดะ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบ 5 สี โกชิกิ นูมะ – ออนเซน+ขาปูไม่อั้น [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาซาโอะ โดยรถบัส (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ [ B / L / - ]
  Day 4 : หุบเขานารุโกะ – กินซังออนเซน – ล่องเรือแม่น้ำโมกามิ [ B / L / D ]
  Day 5 : หมู่บ้านโออุจิจูคุ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ – น้ำตกเคกอน – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – ออนเซน [ B / L / D ]
  Day 6 : ศาลเจ้านิกโกฟุตะระซัง – SANO PREMIUM OUTLET – โอไดบะ [ B / L / - ]
  Day 7 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 25 ต.ค. 61 วันปิยะมหาราช
60,900
57,900
57,900
54,900
9,900
24 - 30 ต.ค. 61
60,900
57,900
57,900
54,900
9,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X