VIP EUROPE SWISS 8D 5N
VIP EUROPE SWISS 8D 5N
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท
รหัสทัวร์ EU-11
ระยะเวลา 8วัน 5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 16 - 26 ต.ค. 60 / 27 ต.ค. 60 - 03 พ.ย. 60 / 07 - 14 พ.ย. 60 / 14 - 21 พ.ย. 60 / 21 - 28 พ.ย. 60 / 28 พ.ย. 60 - 05 ธ.ค. 60 / 05 - 12 ธ.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองซูริค – กรุงเบิร์น – เมืองโลซานน์ – เมืองมงเทรอซ์ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองมองเทรอซ์ – เมืองทาสซ์ – เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ – เมืองเซอร์แมท [ B / L / D ]
  Day 4 : รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เมืองอันเดอร์แมท – เมืองลูกาโน่ – ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซอนดริโอ [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองซอนดริโอ – เมืองทิราโน่ – รถไฟ Bernina Express – เมืองอินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอค – เมืองเลาเทรอบรุนเน่น – เมืองอินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
  Day 7 : เมืองอินเทอลาเค่น – สนามบินซูริค [ B / - / - ]
  Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 26 ต.ค. 60
95,900
89,900
84,900
79,900
18,000
27 ต.ค. 60 - 03 พ.ย. 60
95,900
89,900
84,900
79,900
18,000
07 - 14 พ.ย. 60
95,900
89,900
84,900
79,900
18,000
14 - 21 พ.ย. 60
95,900
89,900
84,900
79,900
18,000
21 - 28 พ.ย. 60
95,900
89,900
84,900
79,900
18,000
28 พ.ย. 60 - 05 ธ.ค. 60
95,900
89,900
84,900
79,900
18,000
05 - 12 ธ.ค. 60
95,900
89,900
84,900
79,900
18,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X