TAKAYAMA PRO
TAKAYAMA PRO
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 ก.ย. 60 - 02 ต.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ [ - / - / - ]
  Day 2 : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / - / D ]
  Day 3 : ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ไร่วาซาบิ - สถานีรถไฟมัตสึโมโต้ [ B / L / - ]
  Day 4 : คามิโคจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนพลาซ่า [ B / L / - ]
  Day 5 : ปราสาททองคินคาคุจิ - สถานีรถไฟเกียวโต - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ – ย่านกิอองมาจิ-มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 ก.ย. 60 - 02 ต.ค. 60
39,900
37,900
37,900
35,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X