SAKURA TOHOKU NO.1 6 วัน 4 คืน
SAKURA TOHOKU NO.1  6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 15 - 20 เม.ย. 61 / 16 - 21 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ชมดอกซากุระสวนซึซึจิงะโอคะ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - ล่องเรือGEIBIKEI - ชมดอกซากุระสวนฟุนะโอกะ โจชิ+แม่น้ำชิโรอิชิ - สถานีรถไฟโคริยามะ [ B / L / - ]
  Day 4 : ชมต้นทากิซากุระ ณ เมืองมิฮารุ - ปราสาทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิรุมะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ [ B / - / - ]
  Day 6 : วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 20 เม.ย. 61
52,900
16 - 21 เม.ย. 61
49,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X