SAKURA TAKAYAMA NO.1 6 วัน 3 คืน
SAKURA TAKAYAMA NO.1  6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 15 - 20 เม.ย. 61 / 17 - 22 เม.ย. 61 / 19 - 24 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ [ - / - / - ]
  Day 2 : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / - / D ]
  Day 3 : ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ [ B / L / - ]
  Day 4 : ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ย่านซาคาเอะ [ B / L / - ]
  Day 5 : ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 20 เม.ย. 61
46,900
17 - 22 เม.ย. 61
44,900
19 - 24 เม.ย. 61
43,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X