LOVE TAKAYAMA NO.2 7 วัน 4 คืน
LOVE TAKAYAMA NO.2  7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 07 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / - / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - ไร่สตรอเบอรี่ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ [ B / L / - ]
  Day 4 : ตลาดเช้าทาคายาม่า - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก) +ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato [ B / L / D ]
  Day 5 : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว [ B / L / - ]
  Day 6 : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า [ B / - / - ]
  Day 7 : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 07 เม.ย. 61
55,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X