LOVE SONGKRAN SAKURA 7 วัน 4 คืน
LOVE SONGKRAN SAKURA 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 16 เม.ย. 61 / 11 - 17 เม.ย. 61 / 12 - 18 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านชินไซบาชิ [ - / L / - ]
  Day 3 : ปราสาทโอซาก้า - ปราสาททองคินคาคุจิ - ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิออง - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato [ B / L / D ]
  Day 4 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ชมดอกซากุระ ณ เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก) +ย่านซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิไดโอะ [ B / L / D ]
  Day 5 : ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ไร่สตรอเบอรี่ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
  Day 6 : ภูเขาไฟฟูจิ(ชมวิว) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว 30นาที) - นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ย่านชินจูกุ [ B / - / - ]
  Day 7 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 16 เม.ย. 61
69,900
11 - 17 เม.ย. 61
69,900
12 - 18 เม.ย. 61
69,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X