HOKKAIDO ICE FEST NO.1 5 วัน 3 คืน
HOKKAIDO ICE FEST NO.1 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 03 - 07 มี.ค. 61 / 16 - 20 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ [ - / L / - ]
  Day 3 : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - หมู่บ้านราเมน - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / - / D ]
  Day 4 : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - สนุกสนานลานหิมะ SHIKISAINO OKA SNOW PARK - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
03 - 07 มี.ค. 61
40,900
16 - 20 มี.ค. 61
43,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X