พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้
พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท
รหัสทัวร์ FD1
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 06 ต.ค. 04 / 07 - 07 ต.ค. 04 / 10 - 10 ต.ค. 04 / 11 - 11 ต.ค. 04 / 13 - 13 ต.ค. 04 / 14 - 14 ต.ค. 04 / 15 - 15 ต.ค. 04 / 17 - 17 ต.ค. 04 / 18 - 18 ต.ค. 04 / 20 - 20 ต.ค. 04 / 21 - 21 ต.ค. 04 / 23 - 23 ต.ค. 04 / 24 - 24 ต.ค. 04 / 25 - 25 ต.ค. 04 / 27 - 27 ต.ค. 04 / 28 - 28 ต.ค. 04 / 30 - 30 ต.ค. 04 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ - / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 06 ต.ค. 04
07 - 07 ต.ค. 04
10 - 10 ต.ค. 04
11 - 11 ต.ค. 04
13 - 13 ต.ค. 04
14 - 14 ต.ค. 04
15 - 15 ต.ค. 04
17 - 17 ต.ค. 04
18 - 18 ต.ค. 04
20 - 20 ต.ค. 04
21 - 21 ต.ค. 04
23 - 23 ต.ค. 04
24 - 24 ต.ค. 04
25 - 25 ต.ค. 04
27 - 27 ต.ค. 04
28 - 28 ต.ค. 04
30 - 30 ต.ค. 04

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X