EUROPE SOUTH ITALY AMALFI COAST 9 วัน 6 คืน
EUROPE SOUTH ITALY AMALFI COAST 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 103,500 บาท
รหัสทัวร์ GGEU04
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 02 - 10 ธ.ค. 61 / 07 - 15 ธ.ค. 61 / 25 ม.ค. 62 - 02 ก.พ. 62 / 08 - 16 ก.พ. 62 / 22 ก.พ. 62 - 02 มี.ค. 62 / 15 - 23 มี.ค. 62 / 29 มี.ค. 62 - 06 เม.ย. 62 / 03 - 11 เม.ย. 62 / 07 - 15 เม.ย. 62 / 26 เม.ย. 62 - 04 พ.ค. 62 / 10 - 18 พ.ค. 62 / 24 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62 / 14 - 22 มิ.ย. 62 / 28 มิ.ย. 62 - 06 ก.ค. 62 / 19 - 27 ก.ค. 62 / 26 ก.ค. 62 - 03 ส.ค. 62 / 07 - 15 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 07 ก.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – เมืองปอร์โตฟิโน – เมืองซานตา มาร์เกริตา [ - / L / D ]
  Day 3 : ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี – นครฟลอเร้นซ์ – จตุรัสซินญอเรีย [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองฟลอเร้นซ์ – นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี – นั่งเรือสู่เกาะคาปรี(พักบนเกาะคาปรี) [ B / L / D ]
  Day 5 : เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร็อตโต้ – เมืองซอเรนโต้ [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองซอเรนโต้ – อะมัลฟี่โคสท์ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ – พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี – นาโปลี [ B / L / D ]
  Day 7 : เมืองนาโปลี – กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน [ B / L / D ]
  Day 8 : กรุงโรม - กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]
  Day 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 10 ธ.ค. 61
07 - 15 ธ.ค. 61
25 ม.ค. 62 - 02 ก.พ. 62
08 - 16 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 02 มี.ค. 62
15 - 23 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62 - 06 เม.ย. 62
03 - 11 เม.ย. 62
07 - 15 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 04 พ.ค. 62
10 - 18 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62
14 - 22 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 06 ก.ค. 62
19 - 27 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 03 ส.ค. 62
07 - 15 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 07 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X