VIP JAPAN SKI MONSTER TOHOKU NIKKO 6 วัน 3 คืน
VIP JAPAN SKI MONSTER TOHOKU NIKKO 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-08
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 14 - 19 ม.ค. 63 / 28 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 / 06 - 11 ก.พ. 63 / 19 - 24 ก.พ. 63 / 25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ –อิบาราคิ –ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - ตลาดปลานากามินาโตะ เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ [ - / L / D ]
  Day 3 : กินซัน ออนเซ็น – ภูเขาซาโอะ สโนว์มอนสเตอร์ – ลานสกี (ไม่รวมค่ากิจกรรมทุกชนิด) – ฟุคุชิมะ [ B / L / D ]
  Day 4 : ทะเลสาบ 5 สี โกชิกิ นูมะ – ทะเลสาบอินาวาชิโระ (ชมหงส์) ปราสาทซึรุงะ – หมู่บ้านโออุจิจูคุ - คินูกาว่า [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองนิกโก้ –ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น้ำตกเคงอน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ สนามบินฮาเนดะ [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 19 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
06 - 11 ก.พ. 63
19 - 24 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X