มหัศจรรย์...RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน
มหัศจรรย์...RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
รหัสทัวร์ DME051_SU
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 09 ธ.ค. 62 วันพ่อ / 12 - 17 ธ.ค. 62 / 30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 / 14 - 19 ก.พ. 63 / 20 - 25 ก.พ. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ [ - / - / D ]
  Day 2 : มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING- เมืองเมอร์มรังส์ [ B / L / D ]
  Day 3 : ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ [ B / L / D ]
  Day 4 : อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ชมโชว์ละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 5 : พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม-สนามบินเชเรเมเตียโว [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 09 ธ.ค. 62 วันพ่อ
12 - 17 ธ.ค. 62
30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63
14 - 19 ก.พ. 63
20 - 25 ก.พ. 63

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X