มหัศจรรย์...GRAND RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน
มหัศจรรย์...GRAND RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
รหัสทัวร์ DME09_SU
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 05 - 12 ธ.ค. 62 วันพ่อ / 24 - 31 ธ.ค. 62 / 08 - 15 ม.ค. 63 / 06 - 13 ก.พ. 63 / 20 - 27 ก.พ. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ [ - / - / D ]
  Day 2 : พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม-ชมโชว์ละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING - เมืองเมอร์มรังส์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • พระราชวังฤดูร้อน Peterhof • ช้อปปิ้งเอาท์เลท [ B / L / D ]
  Day 6 : พระราชวังฤดูหนาว • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังแคทเธอลีน [ B / L / D ]
  Day 7 : ประตูชัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • มอสโคว • กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
  Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 12 ธ.ค. 62 วันพ่อ
24 - 31 ธ.ค. 62
08 - 15 ม.ค. 63
06 - 13 ก.พ. 63
20 - 27 ก.พ. 63

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X