มหัศจรรย์...RUSSIA WINTER 7 วัน 5 คืน
มหัศจรรย์...RUSSIA WINTER 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
รหัสทัวร์ DME007_SU
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 12 ธ.ค. 62 / 13 - 19 ธ.ค. 62 / 20 - 26 ธ.ค. 62 / 20 - 26 ก.พ. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล [ - / - / D ]
  Day 2 : สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • ละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 3 : พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม [ B / L / D ]
  Day 4 : นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • มหาวิหารคาซาน • โบสถ์หยดเลือด [ B / L / D ]
  Day 5 : พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค [ B / L / D ]
  Day 6 : ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE PULKOVO • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี [ B / - / - ]
  Day 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 12 ธ.ค. 62
13 - 19 ธ.ค. 62
20 - 26 ธ.ค. 62
20 - 26 ก.พ. 63

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X