มหัศจรรย์...RUSSIA IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน
มหัศจรรย์...RUSSIA IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท
รหัสทัวร์ DME06_SU
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 19 - 24 ก.ย. 62 / 03 - 08 ต.ค. 62 / 10 - 15 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 31 ต.ค. 62 - 05 พ.ย. 62 / 14 - 19 พ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล [ - / - / D ]
  Day 2 : สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bell และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 3 : สนามบินมอสโคว • สนามบินเชเรเมเตียโว • เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค • OUTLET VILLAGE PULKOVO พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • มหาวิหารคาซาน • โบสถ์หยดเลือด [ B / L / D ]
  Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค • ล่องเรือแม่น้ำเนวา [ B / L / D ]
  Day 5 : ประตูชัยกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 24 ก.ย. 62
03 - 08 ต.ค. 62
10 - 15 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
31 ต.ค. 62 - 05 พ.ย. 62
14 - 19 พ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X