มหัศจรรย์...MYANMAR 5 วัน 4 คืน
มหัศจรรย์...MYANMAR 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR08_PG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 19 - 23 ต.ค. 62 / 21 - 25 พ.ย. 62 / 05 - 09 ธ.ค. 62 วันพ่อ / 06 - 10 ธ.ค. 62 / 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 09 - 13 ม.ค. 63 / 13 - 17 ก.พ. 63 / 26 - 30 มี.ค. 63 / 02 - 06 เม.ย. 63 / 10 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 12 - 16 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63 / 28 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63 / 25 - 29 มิ.ย. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น [ B / L / D ]
  Day 4 : พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน [ B / L / D ]
  Day 5 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19 - 23 ต.ค. 62
21 - 25 พ.ย. 62
05 - 09 ธ.ค. 62 วันพ่อ
06 - 10 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่
09 - 13 ม.ค. 63
13 - 17 ก.พ. 63
26 - 30 มี.ค. 63
02 - 06 เม.ย. 63
10 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์
12 - 16 เม.ย. 63 สงกรานต์
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
25 - 29 มิ.ย. 63

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X