รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
รหัสทัวร์ EK002_WINTER
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 15 - 22 พ.ย. 62 / 29 พ.ย. 62 - 06 ธ.ค. 62 / 04 - 11 ธ.ค. 62 วันพ่อ / 25 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 26 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 28 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท [ - / L / D ]
  Day 3 : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส [ B / L / D ]
  Day 4 : สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์– ห้างสรรพสินค้ากุม–ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ [ B / L / D ]
  Day 5 : มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว [ B / L / D ]
  Day 6 : พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส [ B / L / D ]
  Day 7 : พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Pulkovo Outlet Village [ B / L / D ]
  Day 8 : ดูไบ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 22 พ.ย. 62
52,900
29 พ.ย. 62 - 06 ธ.ค. 62
52,900
04 - 11 ธ.ค. 62 วันพ่อ
52,900
25 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่
64,900
26 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่
64,900
28 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่
64,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X