มหัศจรรย์ RUSSIA...ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน
มหัศจรรย์ RUSSIA...ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
รหัสทัวร์ DME05_SU
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 24 - 30 ธ.ค. 62 / 26 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 01 - 07 ม.ค. 63 / 22 - 28 ม.ค. 63 / 05 - 11 ก.พ. 63 / 13 - 19 ก.พ. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ [ - / - / D ]
  Day 2 : พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมโชว์ละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - AUROLAR HUNTING-เมืองเมอร์มรังส์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ [ B / L / D ]
  Day 5 : อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ -สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ชมโชว์ละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 6 : ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินเชเรเมเตียโว [ B / L / - ]
  Day 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
24 - 30 ธ.ค. 62
73,900
26 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่
74,900
01 - 07 ม.ค. 63
72,900
22 - 28 ม.ค. 63
69,900
05 - 11 ก.พ. 63
69,900
13 - 19 ก.พ. 63
69,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X