มหัศจรรย์...RUSSIA FLOWER FESTIVAL 7 วัน 5 คืน
มหัศจรรย์...RUSSIA FLOWER FESTIVAL 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
รหัสทัวร์ DME081_TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 22 - 27 ส.ค. 62 / 28 ส.ค. 62 - 03 ก.ย. 62 / 04 - 10 ก.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ [ - / - / D ]
  Day 2 : ตลาดอิสไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • หมู่บ้านโคโลเมนสโควแต่งชุดประจำชาติ • จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ชมเทศกาลดอกไม้มอสโคว Flower Festival Moscow • ชมการแสดงละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 3 : สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล มหาวิหารคาซาน [ B / L / D ]
  Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - โบสถ์หยดเลือด • ล่องเรือชมแม่น้ำเนวาพร้อมจิบแชมเปญ [ B / L / D ]
  Day 5 : Outletoulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สถานีรถไฟใต้ดิน Metro - ช้อปปิ้งถนนอารบัต [ B / L / D ]
  Day 6 : พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโดโมเดโดโว่ [ B / L / - ]
  Day 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 27 ส.ค. 62
55,900
28 ส.ค. 62 - 03 ก.ย. 62
58,900
04 - 10 ก.ย. 62
57,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X