มหัศจรรย์...RUSSIA มอสโคว์ - ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์...RUSSIA มอสโคว์ - ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
รหัสทัวร์ DME04_TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 07 - 11 ส.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ [ - / - / D ]
  Day 2 : ซากอส • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้า GUM • ชมการแสดง Kostroma Dance Show [ B / L / D ]
  Day 3 : พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว Moscow Metro • ถนนอารบัต [ B / L / D ]
  Day 4 : พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • ตลาดอิสไมโลโว่• •สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 11 ส.ค. 62
39,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X