พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,776 บาท
รหัสทัวร์ พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 02 มิ.ย. 62 / 08 - 09 มิ.ย. 62 / 15 - 16 มิ.ย. 62 / 22 - 23 มิ.ย. 62 / 29 - 30 มิ.ย. 62 / 06 - 07 ก.ค. 62 / 13 - 14 ก.ค. 62 / 20 - 21 ก.ค. 62 / 27 - 28 ก.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / L / D ]
  Day 2 : เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 02 มิ.ย. 62
08 - 09 มิ.ย. 62
15 - 16 มิ.ย. 62
22 - 23 มิ.ย. 62
29 - 30 มิ.ย. 62
06 - 07 ก.ค. 62
13 - 14 ก.ค. 62
20 - 21 ก.ค. 62
27 - 28 ก.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X