เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน
เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท
รหัสทัวร์ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 06 ก.ค. 62 / 05 - 07 ก.ค. 62 / 06 - 08 ก.ค. 62 / 11 - 13 ก.ค. 62 / 12 - 14 ก.ค. 62 / 13 - 15 ก.ค. 62 / 18 - 20 ก.ค. 62 / 19 - 21 ก.ค. 62 / 20 - 22 ก.ค. 62 / 25 - 27 ก.ค. 62 / 26 - 28 ก.ค. 62 / 27 - 29 ก.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เซินเจิ้น – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – โชว์กายกรรม – เซินเจิ้น [ - / L / D ]
  Day 2 : เซินเจิ้น – เกาะฮ่องกง – วัดนางชี – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น [ B / L / - ]
  Day 3 : เมืองจำลองฮอนแลนด์ – วัดกวนอู – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ – สนามบินเซินเจิ้น [ B / L / - ]
  Day 4 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 06 ก.ค. 62
05 - 07 ก.ค. 62
06 - 08 ก.ค. 62
11 - 13 ก.ค. 62
12 - 14 ก.ค. 62
13 - 15 ก.ค. 62
18 - 20 ก.ค. 62
19 - 21 ก.ค. 62
20 - 22 ก.ค. 62
25 - 27 ก.ค. 62
26 - 28 ก.ค. 62
27 - 29 ก.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X