รัสเซีย : เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน
รัสเซีย : เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท
รหัสทัวร์ RUS-HPSB-6DKC
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 05 - 10 ธ.ค. 62 วันพ่อ / 30 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [ - / - / - ]
  Day 2 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค [ B / L / D ]
  Day 3 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์-SAPSAN EXPRESS TRAIN–มอสโคว์ ถนนอารบัต [ B / L / D ]
  Day 4 : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม [ B / L / D ]
  Day 5 : มอสโคว์ – ASTANA [ B / - / - ]
  Day 6 : กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 10 ธ.ค. 62 วันพ่อ
30 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X