รัสเซีย : เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน
รัสเซีย : เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท
รหัสทัวร์ RUS-HPSA-6DKC
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 05 - 10 ต.ค. 62 / 12 - 17 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 19 - 24 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 26 - 31 ต.ค. 62 / 09 - 14 พ.ย. 62 / 16 - 21 พ.ย. 62 / 23 - 28 พ.ย. 62 / 30 พ.ย. 62 - 05 ธ.ค. 62 / 05 - 10 ธ.ค. 62 / 07 - 12 ธ.ค. 62 / 09 - 14 ธ.ค. 62 / 14 - 19 ธ.ค. 62 / 21 - 26 ธ.ค. 62 / 28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ [ - / - / - ]
  Day 2 : มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส [ B / L / D ]
  Day 3 : มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว [ B / L / D ]
  Day 4 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ [ B / L / D ]
  Day 5 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้ [ B / - / - ]
  Day 6 : อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
05 - 10 ต.ค. 62
12 - 17 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19 - 24 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
26 - 31 ต.ค. 62
09 - 14 พ.ย. 62
16 - 21 พ.ย. 62
23 - 28 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 05 ธ.ค. 62
05 - 10 ธ.ค. 62
07 - 12 ธ.ค. 62
09 - 14 ธ.ค. 62
14 - 19 ธ.ค. 62
21 - 26 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X