มหัศจรรย์...HANOI SAPA 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์...HANOI SAPA 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN005_SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 09 ก.ย. 62 / 13 - 16 ก.ย. 62 / 20 - 23 ก.ย. 62 / 27 - 30 ก.ย. 62 / 04 - 07 ต.ค. 62 / 11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 13 - 16 ต.ค. 62 / 18 - 21 ต.ค. 62 / 20 - 23 ต.ค. 62 / 25 - 28 ต.ค. 62 / 15 - 18 พ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ- กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา [ - / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 09 ก.ย. 62
13 - 16 ก.ย. 62
20 - 23 ก.ย. 62
27 - 30 ก.ย. 62
04 - 07 ต.ค. 62
11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13 - 16 ต.ค. 62
18 - 21 ต.ค. 62
20 - 23 ต.ค. 62
25 - 28 ต.ค. 62
15 - 18 พ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X