เกาหลี อาซาน โซล 5 วัน 3 คืน
เกาหลี อาซาน โซล 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
รหัสทัวร์ ZICN28
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 05 ต.ค. 62 / 02 - 06 ต.ค. 62 / 03 - 07 ต.ค. 62 / 04 - 08 ต.ค. 62 / 05 - 09 ต.ค. 62 / 06 - 10 ต.ค. 62 / 07 - 11 ต.ค. 62 / 08 - 12 ต.ค. 62 / 09 - 13 ต.ค. 62 / 10 - 14 ต.ค. 62 / 11 - 15 ต.ค. 62 / 12 - 16 ต.ค. 62 / 13 - 17 ต.ค. 62 / 14 - 18 ต.ค. 62 / 15 - 19 ต.ค. 62 / 16 - 20 ต.ค. 62 / 17 - 21 ต.ค. 62 / 18 - 22 ต.ค. 62 / 19 - 23 ต.ค. 62 / 20 - 24 ต.ค. 62 / 21 - 25 ต.ค. 62 / 22 - 26 ต.ค. 62 / 23 - 27 ต.ค. 62 / 24 - 28 ต.ค. 62 / 25 - 29 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) [ - / - / - ]
  Day 2 : เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ [ B / L / D ]
  Day 3 : YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก [ B / L / D ]
  Day 4 : HANEUL PARK - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง [ B / L / D ]
  Day 5 : ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 05 ต.ค. 62
02 - 06 ต.ค. 62
03 - 07 ต.ค. 62
04 - 08 ต.ค. 62
05 - 09 ต.ค. 62
06 - 10 ต.ค. 62
07 - 11 ต.ค. 62
08 - 12 ต.ค. 62
09 - 13 ต.ค. 62
10 - 14 ต.ค. 62
11 - 15 ต.ค. 62
12 - 16 ต.ค. 62
13 - 17 ต.ค. 62
14 - 18 ต.ค. 62
15 - 19 ต.ค. 62
16 - 20 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
18 - 22 ต.ค. 62
19 - 23 ต.ค. 62
20 - 24 ต.ค. 62
21 - 25 ต.ค. 62
22 - 26 ต.ค. 62
23 - 27 ต.ค. 62
24 - 28 ต.ค. 62
25 - 29 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X