MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน
MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
รหัสทัวร์ MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 30 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62 / 01 - 05 ต.ค. 62 / 02 - 06 ต.ค. 62 / 03 - 07 ต.ค. 62 / 04 - 08 ต.ค. 62 / 05 - 08 ต.ค. 62 / 06 - 10 ต.ค. 62 / 07 - 11 ต.ค. 62 / 08 - 12 ต.ค. 62 / 09 - 13 ต.ค. 62 / 10 - 14 ต.ค. 62 / 11 - 15 ต.ค. 62 / 12 - 16 ต.ค. 62 / 13 - 17 ต.ค. 62 / 14 - 18 ต.ค. 62 / 15 - 19 ต.ค. 62 / 16 - 20 ต.ค. 62 / 17 - 21 ต.ค. 62 / 18 - 22 ต.ค. 62 / 19 - 23 ต.ค. 62 / 20 - 24 ต.ค. 62 / 21 - 25 ต.ค. 62 / 22 - 26 ต.ค. 62 / 23 - 27 ต.ค. 62 / 24 - 28 ต.ค. 62 / 25 - 29 ต.ค. 62 / 26 - 30 ต.ค. 62 / 27 - 31 ต.ค. 62 / 28 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62 / 29 ต.ค. 62 - 02 พ.ย. 62 / 30 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62 / 31 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62 / 01 - 05 พ.ย. 62 / 02 - 06 พ.ย. 62 / 03 - 07 พ.ย. 62 / 04 - 08 พ.ย. 62 / 05 - 09 พ.ย. 62 / 06 - 10 พ.ย. 62 / 07 - 11 พ.ย. 62 / 08 - 12 พ.ย. 62 / 09 - 13 พ.ย. 62 / 10 - 14 พ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา [ - / L / D ]
  Day 3 : สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก ) [ B / L / D ]
  Day 4 : สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง – น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต “ ตลาดเมียงดง” ( สยามสแควร์เกาหลี ) [ B / L / D ]
  Day 5 : ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส- ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ซื้อของฝากละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62
01 - 05 ต.ค. 62
02 - 06 ต.ค. 62
03 - 07 ต.ค. 62
04 - 08 ต.ค. 62
05 - 08 ต.ค. 62
06 - 10 ต.ค. 62
07 - 11 ต.ค. 62
08 - 12 ต.ค. 62
09 - 13 ต.ค. 62
10 - 14 ต.ค. 62
11 - 15 ต.ค. 62
12 - 16 ต.ค. 62
13 - 17 ต.ค. 62
14 - 18 ต.ค. 62
15 - 19 ต.ค. 62
16 - 20 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
18 - 22 ต.ค. 62
19 - 23 ต.ค. 62
20 - 24 ต.ค. 62
21 - 25 ต.ค. 62
22 - 26 ต.ค. 62
23 - 27 ต.ค. 62
24 - 28 ต.ค. 62
25 - 29 ต.ค. 62
26 - 30 ต.ค. 62
27 - 31 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62
29 ต.ค. 62 - 02 พ.ย. 62
30 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62
31 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62
01 - 05 พ.ย. 62
02 - 06 พ.ย. 62
03 - 07 พ.ย. 62
04 - 08 พ.ย. 62
05 - 09 พ.ย. 62
06 - 10 พ.ย. 62
07 - 11 พ.ย. 62
08 - 12 พ.ย. 62
09 - 13 พ.ย. 62
10 - 14 พ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X