เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 5 คืน
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท
รหัสทัวร์ EK013B
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 17 - 25 พ.ค. 62 / 12 - 20 มิ.ย. 62 / 10 - 18 ก.ค. 62 / 24 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62 / 14 - 22 ส.ค. 62 / 11 - 19 ก.ย. 62 / 25 ก.ย. 62 - 03 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองเก่าซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ [ B / L / D ]
  Day 5 : ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ [ B / L / D ]
  Day 6 : ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค [ B / - / - ]
  Day 7 : ดูไบ-DUBAI FRAME-ตลาดทอง-ท่องทะเลทราย-SAND DUNE-แคมป์กระโจมแบบอาหรับ [ - / L / D ]
  Day 8 : JUMERIAH BEACH-รถไฟฟ้า MONORAIL-เดอะปาล์มไอส์แลนด์-ห้างดูไบมอลล์- ตึก BURJ KHALIFA-สนามบิน [ B / L / - ]
  Day 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
17 - 25 พ.ค. 62
12 - 20 มิ.ย. 62
10 - 18 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62
14 - 22 ส.ค. 62
11 - 19 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 03 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X