เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป ทัวร์เบลเยี่ยม
ทัวร์ยุโรป ทัวร์เนเธอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
รหัสทัวร์ EK005A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 24 - 30 ก.ย. 62 / 16 - 22 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน์ [ - / - / D ]
  Day 3 : หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - BATAVIA STAD FASHION OUTLET [ B / L / D ]
  Day 4 : อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร [ B / L / D ]
  Day 5 : ซานส์สคันส์ - กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันติภาพ - เมืองแอนท์เวิร์ป [ B / L / D ]
  Day 6 : เกนท์–หอระฆังประจำเมือง-ปราสาทท่านเคานต์-กรุงบรัสเซล-กรองปลาซ-สนามบิน [ B / L / - ]
  Day 7 : ดูไบ-กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
24 - 30 ก.ย. 62
16 - 22 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X