World Dream : 5 Nights Naha
World Dream : 5 Nights Naha
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 27,500 บาท
รหัสทัวร์ World Dream : 5 Nights Naha
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดวันเดินทาง : 14 ก.ค. 62 - 00 3 / 21 ก.ค. 62 - 00 3 / 28 ก.ค. 62 - 00 3 / 04 ส.ค. 62 - 00 3 / 11 ส.ค. 62 - 00 3 / 18 ส.ค. 62 - 00 3 / 25 ส.ค. 62 - 00 3 / 08 ก.ย. 62 - 00 3 / 15 ก.ย. 62 - 00 3 / 22 ก.ย. 62 - 00 3 / 13 ต.ค. 62 - 00 3 / 20 ต.ค. 62 - 00 3 / 27 ต.ค. 62 - 00 3 / 03 พ.ย. 62 - 00 3 / 10 พ.ย. 62 - 00 3 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : นาฮา ประเทศญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 4 : มิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 5 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 6 : ต้อนรับกลับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 ก.ค. 62 - 00 3
21 ก.ค. 62 - 00 3
28 ก.ค. 62 - 00 3
04 ส.ค. 62 - 00 3
11 ส.ค. 62 - 00 3
18 ส.ค. 62 - 00 3
25 ส.ค. 62 - 00 3
08 ก.ย. 62 - 00 3
15 ก.ย. 62 - 00 3
22 ก.ย. 62 - 00 3
13 ต.ค. 62 - 00 3
20 ต.ค. 62 - 00 3
27 ต.ค. 62 - 00 3
03 พ.ย. 62 - 00 3
10 พ.ย. 62 - 00 3

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X