เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 72,555 บาท
รหัสทัวร์ GG15A_TG
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 11 - 18 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา / 25 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62 / 08 - 15 มิ.ย. 62 / 22 - 29 มิ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต [ - / - / - ]
  Day 2 : แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ฟุสเซ่น (เยอรมัน) [ - / L / D ]
  Day 3 : โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิร์ น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล (สวิตเซอร์แลนด์) [ B / L / D ]
  Day 4 : ลูเซิร์น – แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง ( ฝรั่งเศส ) [ B / L / D ]
  Day 5 : แวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส) [ B / L / D ]
  Day 6 : ประตูชัย – หอไอเฟล – พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ [ B / L / D ]
  Day 7 : ปารีส – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
  Day 8 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 18 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา
25 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62
08 - 15 มิ.ย. 62
22 - 29 มิ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X