เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน
เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 62,555 บาท
รหัสทัวร์ GG12_QR
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 18 - 26 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา / 15 - 23 มิ.ย. 62 / 14 - 22 ก.ย. 62 / 21 - 29 ก.ย. 62 / 28 ก.ย. 62 - 06 ต.ค. 62 / 05 - 13 ต.ค. 62 / 12 - 20 ต.ค. 62 วันหยุดชดเชย / 19 - 27 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 22 - 30 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 26 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – มิวนิค [ - / - / - ]
  Day 2 : มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น [ - / L / D ]
  Day 3 : การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ [ B / L / D ]
  Day 4 : มิวนิค – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ [ B / L / D ]
  Day 5 : เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า [ B / L / D ]
  Day 6 : ปราค – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์ [ B / L / D ]
  Day 7 : บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน– ล่องแม่น้ำดานูบ – เวียนนา [ B / L / D ]
  Day 8 : เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
  Day 9 : กรุงเทพมหานคร [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 26 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา
15 - 23 มิ.ย. 62
14 - 22 ก.ย. 62
21 - 29 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 06 ต.ค. 62
05 - 13 ต.ค. 62
12 - 20 ต.ค. 62 วันหยุดชดเชย
19 - 27 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
22 - 30 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
26 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X