เวียดนามเหนือ...ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
เวียดนามเหนือ...ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท
รหัสทัวร์ SLH1
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 05 - 08 เม.ย. 62 / 14 - 17 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 03 - 06 พ.ค. 62 / 17 - 20 พ.ค. 62 / 07 - 10 มิ.ย. 62 / 14 - 17 มิ.ย. 62 / 28 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62 / 05 - 08 ก.ค. 62 / 14 - 17 ก.ค. 62 วันอาสาฬบูชา / 26 - 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 / 02 - 05 ส.ค. 62 / 09 - 12 ส.ค. 62 วันแม่ / 23 - 26 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 / 06 - 09 ก.ย. 62 / 13 - 16 ก.ย. 62 / 27 - 30 ก.ย. 62 / 04 - 07 ต.ค. 62 / 11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 20 - 23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 25 - 28 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ฮานอย – วัดเฉินก๊วก -ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา [ - / L / D ]
  Day 2 : นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat [ B / L / D ]
  Day 3 : ซาปา – ลาวไก – ฮานอย – สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 08 เม.ย. 62
14 - 17 เม.ย. 62 สงกรานต์
03 - 06 พ.ค. 62
17 - 20 พ.ค. 62
07 - 10 มิ.ย. 62
14 - 17 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62
05 - 08 ก.ค. 62
14 - 17 ก.ค. 62 วันอาสาฬบูชา
26 - 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
02 - 05 ส.ค. 62
09 - 12 ส.ค. 62 วันแม่
23 - 26 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62
06 - 09 ก.ย. 62
13 - 16 ก.ย. 62
27 - 30 ก.ย. 62
04 - 07 ต.ค. 62
11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
20 - 23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
25 - 28 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X