มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ ดานัง 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ ดานัง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ VN084_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 18 - 21 ก.ค. 62 / 25 - 22 ก.ค. 62 / 26 - 29 ก.ค. 62 / 01 - 04 ส.ค. 62 / 02 - 05 ส.ค. 62 / 08 - 11 ส.ค. 62 / 09 - 12 ส.ค. 62 / 15 - 18 ส.ค. 62 / 22 - 25 ส.ค. 62 / 29 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 / 05 - 08 ก.ย. 62 / 12 - 15 ก.ย. 62 / 19 - 22 ก.ย. 62 / 26 - 29 ก.ย. 62 / 03 - 06 ต.ค. 62 / 04 - 07 ต.ค. 62 / 10 - 13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 23 - 26 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดงบา • ล่องเรือน้ำหอม [ - / L / D ]
  Day 2 : สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • บาน่าฮิลล์ [ B / L / D ]
  Day 3 : บาน่าฮิลล์ • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ [ B / L / D ]
  Day 4 : วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • วัดเกาได๋ • สะพานมังกร • กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 21 ก.ค. 62
25 - 22 ก.ค. 62
26 - 29 ก.ค. 62
01 - 04 ส.ค. 62
02 - 05 ส.ค. 62
08 - 11 ส.ค. 62
09 - 12 ส.ค. 62
15 - 18 ส.ค. 62
22 - 25 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
05 - 08 ก.ย. 62
12 - 15 ก.ย. 62
19 - 22 ก.ย. 62
26 - 29 ก.ย. 62
03 - 06 ต.ค. 62
04 - 07 ต.ค. 62
10 - 13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
23 - 26 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X