โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน
โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์บาหลี
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
รหัสทัวร์ BAL02_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 22 - 25 ธ.ค. 61 / 27 - 30 ธ.ค. 61 / 28 - 21 ธ.ค. 61 / 03 ม.ค. 62 - 06 มี.ค. 62 / 10 - 13 ม.ค. 62 / 17 - 20 ม.ค. 62 / 24 - 27 ม.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน [ B / L / D ]
  Day 2 : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก•ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขา - ไฟบาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน [ B / L / D ]
  Day 3 : วัดบราตัน●วัดเม็งวี●วิหารทานาต์ลอต●คูต้า [ B / L / D ]
  Day 4 : คูต้า • ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก • กรุงเทพ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 25 ธ.ค. 61
27 - 30 ธ.ค. 61
28 - 21 ธ.ค. 61
03 ม.ค. 62 - 06 มี.ค. 62
10 - 13 ม.ค. 62
17 - 20 ม.ค. 62
24 - 27 ม.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X