โปรประหยัด เที่ยวพม่า ราคาจิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์
โปรประหยัด เที่ยวพม่า ราคาจิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VIP_MMR012_DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 17 - 19 พ.ย. 60 / 18 - 20 พ.ย. 60 / 24 - 26 พ.ย. 60 / 25 - 27 พ.ย. 60 / 01 - 03 ธ.ค. 60 / 02 - 04 ธ.ค. 60 / 08 - 10 ธ.ค. 60 / 09 - 11 ธ.ค. 60 / 15 - 17 ธ.ค. 60 / 16 - 18 ธ.ค. 60 / 22 - 24 ธ.ค. 60 / 23 - 25 ธ.ค. 60 / 29 - 31 ธ.ค. 60 / 31 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 05 - 07 ม.ค. 61 / 06 - 08 ม.ค. 61 / 12 - 14 ม.ค. 61 / 13 - 15 ม.ค. 61 / 19 - 21 ม.ค. 61 / 20 - 22 ม.ค. 61 / 26 - 28 ม.ค. 61 / 27 - 29 ม.ค. 61 / 02 - 04 ก.พ. 61 / 03 - 05 ก.พ. 61 / 09 - 11 ก.พ. 61 / 10 - 12 ก.พ. 61 / 16 - 18 ก.พ. 61 / 17 - 19 ก.พ. 61 / 23 - 25 ก.พ. 61 / 24 - 26 ก.พ. 61 / 02 มี.ค. 61 - 04 ก.พ. 61 / 03 - 05 มี.ค. 61 / 09 - 11 มี.ค. 61 / 10 - 12 มี.ค. 61 / 16 - 18 มี.ค. 61 / 17 - 19 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / - / - ]
  Day 4 : [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
17 - 19 พ.ย. 60
11,900
18 - 20 พ.ย. 60
11,900
24 - 26 พ.ย. 60
11,900
25 - 27 พ.ย. 60
11,900
01 - 03 ธ.ค. 60
11,900
02 - 04 ธ.ค. 60
12,900
08 - 10 ธ.ค. 60
12,900
09 - 11 ธ.ค. 60
13,900
15 - 17 ธ.ค. 60
11,900
16 - 18 ธ.ค. 60
11,900
22 - 24 ธ.ค. 60
11,900
23 - 25 ธ.ค. 60
11,900
29 - 31 ธ.ค. 60
13,900
31 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
14,900
05 - 07 ม.ค. 61
11,900
06 - 08 ม.ค. 61
11,900
12 - 14 ม.ค. 61
11,900
13 - 15 ม.ค. 61
11,900
19 - 21 ม.ค. 61
11,900
20 - 22 ม.ค. 61
11,900
26 - 28 ม.ค. 61
11,900
27 - 29 ม.ค. 61
11,900
02 - 04 ก.พ. 61
11,900
03 - 05 ก.พ. 61
11,900
09 - 11 ก.พ. 61
11,900
10 - 12 ก.พ. 61
11,900
16 - 18 ก.พ. 61
11,900
17 - 19 ก.พ. 61
11,900
23 - 25 ก.พ. 61
11,900
24 - 26 ก.พ. 61
11,900
02 มี.ค. 61 - 04 ก.พ. 61
12,900
03 - 05 มี.ค. 61
12,900
09 - 11 มี.ค. 61
11,900
10 - 12 มี.ค. 61
11,900
16 - 18 มี.ค. 61
11,900
17 - 19 มี.ค. 61
11,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X