โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบาๆ กับบางกอกแอร์เวย์
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบาๆ กับบางกอกแอร์เวย์
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ VIP-MMR021_PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 11 ธ.ค. 0 - 13 พ.ย. 60 / 03 - 05 พ.ย. 60 / 04 - 06 พ.ย. 60 / 10 - 12 พ.ย. 60 / 17 - 19 พ.ย. 60 / 18 - 20 พ.ย. 60 / 24 - 26 พ.ย. 60 / 25 - 27 พ.ย. 60 / 01 - 03 ธ.ค. 60 / 02 - 04 ธ.ค. 60 / 03 - 05 ธ.ค. 60 / 08 - 10 ธ.ค. 60 / 09 - 11 ธ.ค. 60 / 10 - 12 ธ.ค. 60 / 15 - 17 ธ.ค. 60 / 16 - 18 ธ.ค. 60 / 22 - 24 ธ.ค. 60 / 23 - 25 ธ.ค. 60 / 29 - 31 ธ.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / - / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ B / L / D ]
  Day 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง [ B / L / - ]
  Day 4 : [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 ธ.ค. 0 - 13 พ.ย. 60
12,900
03 - 05 พ.ย. 60
12,900
04 - 06 พ.ย. 60
12,900
10 - 12 พ.ย. 60
12,900
17 - 19 พ.ย. 60
12,900
18 - 20 พ.ย. 60
12,900
24 - 26 พ.ย. 60
12,900
25 - 27 พ.ย. 60
12,900
01 - 03 ธ.ค. 60
12,900
02 - 04 ธ.ค. 60
12,900
03 - 05 ธ.ค. 60
12,900
08 - 10 ธ.ค. 60
13,900
09 - 11 ธ.ค. 60
13,900
10 - 12 ธ.ค. 60
13,900
15 - 17 ธ.ค. 60
12,900
16 - 18 ธ.ค. 60
12,900
22 - 24 ธ.ค. 60
12,900
23 - 25 ธ.ค. 60
12,900
29 - 31 ธ.ค. 60
16,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X