โปรนี้ดี...ที่ดานัง เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน พัก 4ดาว
โปรนี้ดี...ที่ดานัง เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน พัก 4ดาว
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ VN081
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 05 - 08 ม.ค. 61 / 12 - 15 ม.ค. 61 / 19 - 22 ม.ค. 61 / 26 - 29 ม.ค. 61 / 02 - 05 ก.พ. 61 / 09 - 12 ก.พ. 61 / 16 - 19 ก.พ. 61 / 23 - 26 ก.พ. 61 / 02 - 05 มี.ค. 61 / 09 - 12 มี.ค. 61 / 16 - 19 มี.ค. 61 / 23 - 26 มี.ค. 61 / 06 - 09 เม.ย. 61 / 13 - 16 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ / 20 - 23 เม.ย. 61 / 27 - 30 เม.ย. 61 / 04 - 07 พ.ค. 61 / 11 - 14 พ.ค. 61 / 18 - 21 พ.ค. 61 / 25 - 28 พ.ค. 61 / 01 - 04 มิ.ย. 61 / 08 - 11 มิ.ย. 61 / 15 - 18 มิ.ย. 61 / 22 - 25 มิ.ย. 61 / 29 มิ.ย. 61 - 02 ก.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม [ - / - / D ]
  Day 2 : เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 08 ม.ค. 61
12,900
12 - 15 ม.ค. 61
19 - 22 ม.ค. 61
26 - 29 ม.ค. 61
02 - 05 ก.พ. 61
09 - 12 ก.พ. 61
16 - 19 ก.พ. 61
23 - 26 ก.พ. 61
02 - 05 มี.ค. 61
09 - 12 มี.ค. 61
16 - 19 มี.ค. 61
23 - 26 มี.ค. 61
06 - 09 เม.ย. 61
13 - 16 เม.ย. 61 วันสงกรานต์
20 - 23 เม.ย. 61
27 - 30 เม.ย. 61
04 - 07 พ.ค. 61
11 - 14 พ.ค. 61
18 - 21 พ.ค. 61
25 - 28 พ.ค. 61
01 - 04 มิ.ย. 61
08 - 11 มิ.ย. 61
15 - 18 มิ.ย. 61
22 - 25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 02 ก.ค. 61

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X