แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาคา Mar - Apr 6 วัน 3 คืน
แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาคา Mar - Apr 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 20,992 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 28 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61 / 30 มี.ค. 61 - 04 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินจัยปูร์ – เมืองเดลี [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองเดลี – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์) – เล่นสกีเทือกเขากุลมาร์ค – แคชเมียร์ – บ้านเรือ [ B / L / D ]
  Day 3 : แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – แคชเมียร์ [ B / L / D ]
  Day 4 : แคชเมียร์ – ล่องเรือทะเลสาบดาล – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเดลี – อัครา [ B / L / D ]
  Day 5 : อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – จัยปูร์ – สนามบินจัยปูร์ [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61
20,992
30 มี.ค. 61 - 04 เม.ย. 61
20,992

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X