แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาคา Feb - Mar 6 วัน 3 คืน
แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาคา Feb - Mar 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 19,991 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 21 - 26 ก.พ. 61 / 23 - 28 ก.พ. 61 / 28 ก.พ. 61 - 05 มี.ค. 61 / 02 - 07 มี.ค. 61 / 07 - 12 มี.ค. 61 / 09 - 14 มี.ค. 61 / 14 - 19 มี.ค. 61 / 16 - 21 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินจัยปูร์ – เมืองเดลี – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์) – เล่นสกีเทือกเขากุลมาร์ค – แคชเมียร์ – บ้านเรือ [ B / L / D ]
  Day 3 : แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – แคชเมียร์ [ B / L / D ]
  Day 4 : แคชเมียร์ – ล่องเรือทะเลสาบดาล – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเดลี – อัครา [ B / L / D ]
  Day 5 : อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – จัยปูร์ – สนามบิน [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 26 ก.พ. 61
19,991
23 - 28 ก.พ. 61
19,991
28 ก.พ. 61 - 05 มี.ค. 61
19,991
02 - 07 มี.ค. 61
20,992
07 - 12 มี.ค. 61
20,992
09 - 14 มี.ค. 61
20,992
14 - 19 มี.ค. 61
20,992
16 - 21 มี.ค. 61
20,992

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X