แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6 วัน
แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6 วัน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
รหัสทัวร์ VIP_MMR09_FD
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 10 - 15 พ.ย. 60 / 24 - 29 พ.ย. 60 / 08 - 13 ธ.ค. 60 / 28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 12 - 17 ม.ค. 61 / 09 - 14 ก.พ. 61 / 01 - 06 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น [ B / L / D ]
  Day 4 : พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง [ B / L / D ]
  Day 5 : เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 6 : [ - / - / - ]
  Day 7 : [ - / - / - ]
  Day 8 : [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
10 - 15 พ.ย. 60
31,900
24 - 29 พ.ย. 60
32,900
08 - 13 ธ.ค. 60
34,900
28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
33,900
12 - 17 ม.ค. 61
31,900
09 - 14 ก.พ. 61
31,900
01 - 06 มี.ค. 61
31,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X