เวียดนามใต้...โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
เวียดนามใต้...โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN031_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 25 - 28 ต.ค. 62 / 26 - 29 ต.ค. 62 / 01 - 04 พ.ย. 62 / 02 - 05 พ.ย. 62 / 08 - 11 พ.ย. 62 / 09 - 12 พ.ย. 62 / 15 - 18 พ.ย. 62 / 16 - 19 พ.ย. 62 / 22 - 25 พ.ย. 62 / 23 - 26 พ.ย. 62 / 29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62 / 30 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62 / 06 - 09 ธ.ค. 62 / 07 - 10 ธ.ค. 62 / 13 - 16 ธ.ค. 62 / 14 - 17 ธ.ค. 62 / 20 - 23 ธ.ค. 62 / 21 - 24 ธ.ค. 62 / 27 - 30 ธ.ค. 62 / 28 - 31 ธ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม [ - / L / D ]
  Day 2 : ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด [ B / L / D ]
  Day 3 : ดาลัท-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท [ B / L / D ]
  Day 4 : ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 28 ต.ค. 62
26 - 29 ต.ค. 62
01 - 04 พ.ย. 62
02 - 05 พ.ย. 62
08 - 11 พ.ย. 62
09 - 12 พ.ย. 62
15 - 18 พ.ย. 62
16 - 19 พ.ย. 62
22 - 25 พ.ย. 62
23 - 26 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
30 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62
06 - 09 ธ.ค. 62
07 - 10 ธ.ค. 62
13 - 16 ธ.ค. 62
14 - 17 ธ.ค. 62
20 - 23 ธ.ค. 62
21 - 24 ธ.ค. 62
27 - 30 ธ.ค. 62
28 - 31 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X