เวียดนามเหนือ...ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน
เวียดนามเหนือ...ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสทัวร์ VN07_FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 10 ธ.ค. 61 / 20 - 24 ธ.ค. 61 / 27 - 31 ธ.ค. 61 / 03 - 07 ม.ค. 62 / 10 - 14 ม.ค. 62 / 17 - 21 ม.ค. 62 / 24 - 28 ม.ค. 62 / 31 ม.ค. 62 - 04 ก.พ. 62 / 07 - 11 ก.พ. 62 / 14 - 18 ก.พ. 62 / 21 - 25 ก.พ. 62 / 28 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62 / 07 - 11 มี.ค. 62 / 14 - 18 มี.ค. 62 / 21 - 25 มี.ค. 62 / 28 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา [ B / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก [ B / L / D ]
  Day 3 : ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง [ B / L / D ]
  Day 5 : ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 10 ธ.ค. 61
20 - 24 ธ.ค. 61
27 - 31 ธ.ค. 61
03 - 07 ม.ค. 62
10 - 14 ม.ค. 62
17 - 21 ม.ค. 62
24 - 28 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62 - 04 ก.พ. 62
07 - 11 ก.พ. 62
14 - 18 ก.พ. 62
21 - 25 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62
07 - 11 มี.ค. 62
14 - 18 มี.ค. 62
21 - 25 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X