เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง3วัน 2คืน
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง3วัน 2คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
รหัสทัวร์ VN04
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 17 - 19 พ.ย. 60 / 15 - 17 ธ.ค. 60 / 05 - 07 ม.ค. 61 / 12 - 14 ม.ค. 61 / 26 - 28 ม.ค. 61 / 02 - 04 ก.พ. 61 / 09 - 11 ก.พ. 61 / 23 - 25 ก.พ. 61 / 09 - 11 มี.ค. 61 / 16 - 18 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง [ - / L / D ]
  Day 2 : ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 3 : สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
17 - 19 พ.ย. 60
9,900
15 - 17 ธ.ค. 60
05 - 07 ม.ค. 61
12 - 14 ม.ค. 61
26 - 28 ม.ค. 61
02 - 04 ก.พ. 61
09 - 11 ก.พ. 61
23 - 25 ก.พ. 61
09 - 11 มี.ค. 61
16 - 18 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X