เวียดนามจิ๊บจิ๊บ...ในราคาจิ๊บจิ๊บ ท่องเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3วัน 2คืน
เวียดนามจิ๊บจิ๊บ...ในราคาจิ๊บจิ๊บ ท่องเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3วัน 2คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
รหัสทัวร์ VN02_DD
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 03 - 05 พ.ย. 60 / 01 - 03 ธ.ค. 60 / 03 - 05 ธ.ค. 60 / 08 - 10 ธ.ค. 60 / 09 - 11 ธ.ค. 60 / 15 - 17 ธ.ค. 60 / 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 12 - 14 ม.ค. 61 / 26 - 28 ม.ค. 61 / 09 - 11 ก.พ. 61 / 23 - 25 ก.พ. 61 / 01 - 03 มี.ค. 61 / 16 - 18 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง [ - / L / D ]
  Day 2 : มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ [ B / L / D ]
  Day 3 : โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
03 - 05 พ.ย. 60
9,900
01 - 03 ธ.ค. 60
03 - 05 ธ.ค. 60
08 - 10 ธ.ค. 60
09 - 11 ธ.ค. 60
15 - 17 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
12 - 14 ม.ค. 61
26 - 28 ม.ค. 61
09 - 11 ก.พ. 61
23 - 25 ก.พ. 61
01 - 03 มี.ค. 61
16 - 18 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X