เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน DD
เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน DD
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN-03-DD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 15 ต.ค. 60 / 13 - 16 ต.ค. 60 / 14 - 17 ต.ค. 60 / 19 - 22 ต.ค. 60 / 20 - 23 ต.ค. 60 / 21 - 24 ต.ค. 60 / 26 - 29 ต.ค. 60 / 27 - 30 ต.ค. 60 / 28 - 31 ต.ค. 60 / 02 - 05 พ.ย. 60 / 03 - 06 พ.ย. 60 / 09 - 12 พ.ย. 60 / 10 - 13 พ.ย. 60 / 11 - 14 พ.ย. 60 / 16 - 19 พ.ย. 60 / 17 - 20 พ.ย. 60 / 18 - 21 พ.ย. 60 / 23 - 26 พ.ย. 60 / 24 - 27 พ.ย. 60 / 25 - 28 พ.ย. 60 / 30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 / 01 - 04 ธ.ค. 60 / 02 - 05 ธ.ค. 60 / 03 - 06 ธ.ค. 60 / 07 - 10 ธ.ค. 60 / 08 - 11 ธ.ค. 60 / 09 - 12 ธ.ค. 60 / 14 - 17 ธ.ค. 60 / 15 - 18 ธ.ค. 60 / 16 - 19 ธ.ค. 60 / 21 - 24 ธ.ค. 60 / 22 - 25 ธ.ค. 60 / 23 - 26 ธ.ค. 60 / 28 - 31 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ [ - / L / D ]
  Day 2 : โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM [ B / L / D ]
  Day 3 : ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท [ B / L / D ]
  Day 4 : ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
13 - 16 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
14 - 17 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
19 - 22 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
20 - 23 ต.ค. 60
12,900
12,900
11,900
3,500
21 - 24 ต.ค. 60
12,900
12,900
11,900
3,500
26 - 29 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
27 - 30 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
28 - 31 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
02 - 05 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
03 - 06 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
09 - 12 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
10 - 13 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
11 - 14 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
16 - 19 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
17 - 20 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
18 - 21 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
23 - 26 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
24 - 27 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
25 - 28 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
01 - 04 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
02 - 05 ธ.ค. 60
12,900
12,900
11,900
3,500
03 - 06 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
07 - 10 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
08 - 11 ธ.ค. 60
13,900
13,900
12,900
3,500
09 - 12 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
14 - 17 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
15 - 18 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
16 - 19 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
21 - 24 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
22 - 25 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
23 - 26 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
28 - 31 ธ.ค. 60
12,900
12,900
11,900
3,500
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
13,900
13,900
12,900
3,500
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
13,900
13,900
12,900
3,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X