เวียดนามใต้...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
เวียดนามใต้...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN03_DD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 14 - 17 ธ.ค. 61 / 21 - 24 ธ.ค. 61 / 22 - 25 ธ.ค. 61 / 30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่ / 04 - 07 ม.ค. 62 / 11 - 14 ม.ค. 62 / 12 - 15 ม.ค. 62 / 18 - 21 ม.ค. 62 / 19 - 22 ม.ค. 62 / 25 - 28 ม.ค. 62 / 26 - 29 ม.ค. 62 / 01 - 04 ก.พ. 62 / 08 - 11 ก.พ. 62 / 09 - 12 ก.พ. 62 / 15 - 18 ก.พ. 62 / 16 - 19 ก.พ. 62 / 22 - 25 ก.พ. 62 / 23 - 26 ก.พ. 62 / 01 - 04 มี.ค. 62 / 08 - 11 มี.ค. 62 / 09 - 12 มี.ค. 62 / 15 - 18 มี.ค. 62 / 22 - 25 มี.ค. 62 / 23 - 26 มี.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ [ - / L / D ]
  Day 2 : โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM [ B / L / D ]
  Day 3 : ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท [ B / L / D ]
  Day 4 : ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 17 ธ.ค. 61
21 - 24 ธ.ค. 61
22 - 25 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่
04 - 07 ม.ค. 62
11 - 14 ม.ค. 62
12 - 15 ม.ค. 62
18 - 21 ม.ค. 62
19 - 22 ม.ค. 62
25 - 28 ม.ค. 62
26 - 29 ม.ค. 62
01 - 04 ก.พ. 62
08 - 11 ก.พ. 62
09 - 12 ก.พ. 62
15 - 18 ก.พ. 62
16 - 19 ก.พ. 62
22 - 25 ก.พ. 62
23 - 26 ก.พ. 62
01 - 04 มี.ค. 62
08 - 11 มี.ค. 62
09 - 12 มี.ค. 62
15 - 18 มี.ค. 62
22 - 25 มี.ค. 62
23 - 26 มี.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X