เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน DD
เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน DD
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์ VN04_DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 08 ต.ค. 60 / 13 - 15 ต.ค. 60 / 20 - 22 ต.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง [ B / L / D ]
  Day 2 : ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 3 : สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 08 ต.ค. 60
10,999
10,999
9,999
2,500
13 - 15 ต.ค. 60
10,999
10,999
9,999
2,500
20 - 22 ต.ค. 60
10,999
10,999
9,999
2,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X